Workflow การทำเพลงของ Post Malone

Louis Bell โปรดิวเซอร์ POST MALONE บอกว่า ในส่วนของการ process เสียงร้องนั้น ปกติเค้าใช้ Melodyne เป็นหลัก และ ตบด้วย Autotune บางบาง แต่ด้วยตัวเนื้อเสียงก่อน edit เองก็มาใกล้กับสิ่งที่เราได้ยินอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่า edit เยอะอย่างที่คิดไว้ การ edit แค่แตะภาพรวมให้เนี้ยบข […]