คอต้อง”สดและเชื่อง”

ห้องอัดไม่ใช่ห้องซ้อม

คิดซะว่ามาซ้อม

คิดมาเผื่อให้เลือก

มาเล่าเรื่องให้ฟัง

นี่คือ 5 หลักการเตรียมตัวอัดเสียงที่พลาดไม่ได้ ไม่ว่าคุณจะคุมร้องตัวเองใน Studio หรือ มี Producer มาดูแลการอัดรัอง !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *