สูตรสำเร็จที่ยังคงใช้งานทุกวัน ไม่ว่าจะทำ demo แต่งเพลง ไปจนการ Mix ในการจัดการเสียงร้องขั้นแรก คืออะไร และ ผมพุ่งไปหาความถี่ไหน เวลาจะ boost เนื้อเสียงร้อง ไปดูเคล็ดส่วนตัวของผมได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *